Điều kiện cần và đủ để DN khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử

Để có thể khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử không chỉ đòi hỏi các doanh nghiệp phải nắm được các kỹ năng, nghiệp vụ về hóa đơn, nắm được câu trả lời cho các các hỏi như hóa đơn điện tử có cần đóng dấu, ngày hóa lập hóa đơn có cần phải trùng với ngày ký hay không… mà còn phải đòi hỏi các doanh nghiệp đáp ứng được các điều kiện để tiến hành khởi tạo và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

Các điều kiện để doanh nghiệp có thể tiến hành khởi tạo, phát hành hóa đơn điện tử bao gồm: doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang có giao dịch điện tử với cơ quan thuế như kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử…; doanh nghiệp có thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, có thực hiện chuyển khoản qua Internet Banking…; doanh nghiệp sở hữu chữ ký số, chữ ký điện tử hợp lệ, có giá trị pháp lý trước pháp luật; doanh nghiệp sở hữu cơ sở hạ tầng đầy đủ để thực hiện khởi tạo, chỉnh sửa, xuất và gửi HĐĐT như máy vi tính có kết nối mạng internet và một số thiết bị điện tử khác, có hệ thống cơ sở lưu trữ dữ liệu HĐĐT.

hóa đơn điện tử

Đặc biệt, song song với việc đáp ứng những điều kiện trên, doanh nghiệp cần phải đáp ứng những điều kiện về con người mà cụ thể là đội ngũ nhân viên công ty phải có đủ trình độ, khả năng để có thể thực hiện việc khởi tạo, chỉnh sửa và sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật hiện hành. Thêm vào đó, doanh nghiệp sở hữu phần mềm kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ được kết nối với phần mềm kế toán để đảm bảo công việc được triển khai nhanh chóng và dễ dàng nhất; đảm bảo rằng mọi thông tin dữ liệu liên quan tới HĐĐT sẽ được tự động chuyển vào phần mềm kế toán thời điểm bắt đầu khởi tạo hóa đơn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nên đảm bảo sở hữu quy trình sao lưu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu tốt nhất để có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn, chuẩn mực về hệ thống thông tin và đông thời đảm bảo chắc chắn việc có thể khắc phục được sự cố bất ngờ có thể xảy ra

Có được trợ cấp thất nghiệp nếu nghỉ không lương trước khi nghỉ việc?

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ nhượng quyền thương mại

Thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, tuy nhiên, các doanh nghiệp đã có một thời gian đủ dài để có thể triển khai thực hiện việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nguồn lực con người, nắm bắt các quy định hiện hành của pháp luật. Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp đã đủ điều kiện để triển khai sử dụng hóa đơn điện tử cơ quan thuế cũng khuyến khích các doanh nghiệp khẩn trương nhanh chóng chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn giấy.

Hiện tại, theo quy định tại Thông tư 68/2019 thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử là kể từ ngày 01/11/2020 và theo công văn mới nhất của Cục thuế thành phố Hà Nội thì các doanh nghiệp sẽ nhanh chóng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 30/9/2020. Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các điều kiện để doanh nghiệp có thể tiến hành khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử. Cùng với đó là thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp. Việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử là một trong những nhu cầu thiết yếu giúp doanh nghiệp bắt kịp với sự phát triển của thời đại và nhu cầu thực tế của xã hội.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *